KVKK Metni

KVKK METNİ

 

 

İşbu Kişisel Veriler Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi, aktarılması ve KVKK kapsamındaki haklarınıza dair sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. 

Zafer Mah. Haramidere Yolu Cad. Sembol İstanbul Residence 28/b Esenyurt/İST İstanbul adresinde mukim PEOPLESAY (“Şirket” veya “Peoplesay”) olarak, veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak aşağıda açıklanan kapsamda işliyoruz. 

1. İşlediğimiz Kişisel Veriler

İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen kişisel veri işleme amaçlarımızı gerçekleştirebilmek amacıyla, aşağıdaki kişisel verilerini işleyebilmekteyiz:

Kullanıcılar için:

      Ad, soyad bilgileriniz; 

      E-posta, telefon numarası, cep telefonu numaranız dahil iletişim bilgileriniz; 

      Sektör bilgileri, talep ve şikayet bilgileriniz dahil müşteri işlem bilgileriniz;

      Dilediğiniz takdirde Uygulama’ya yüklemiş olduğunuz profil fotoğrafınız ve logo dahil görsel kayıtlarınız; 

      Hesap Numarası, IBAN, Borç-Alacak Vade bilgileriniz

      Çağrı merkezi kayıtları ve destek talepleri bilgileriniz

      IP adres bilgisi, Şirket interneti ve sistemleri üzerinde gezinti bilgileri, şifre, parola, erişim kayıtları bilgileri dahil işlem güvenliği bilgileriniz;

      Çerez kayıtları dahil pazarlama bilgileriniz;

      Pazar yerlerindeki, ürün adı, mağaza adı bilgileriniz

      E-ticaret sitenizin adresi

Veri sahibi diğer ilgili kişiler için: 

      Ad, soyad, bilgileriniz; 

      Diğer platformlarda kullandığını Nickname bilgileriniz

      Yorum veya İçeriğin yazıldığı Şehir, Tarih bilgileriniz

      Pazar yerlerinde yaptığınız yorum içeriği ve puanlama bilgileriniz

2. Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız

Kişisel verilerinizi, aşağıdaki amaçlar ile sınırlı olarak işliyoruz: 

      Ürün ve/veya hizmetlerimizin sunulabilmesi ve ürünlerimizin satış süreçlerinin yürütülmesi, 

      Ürünlerimizin kullanıcılarımız ve abonelerimiz tarafından kullanılabilmesi,

      Müşterilerimizin Portal kaydının oluşturulabilmesi,

      Üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi, 

      Abonelerimizin Mağaza yorumlarını, Peoplesay platformu üzerinden son kullanıcıya gösterilmesi,

      Yeni iş ortakları ve üçüncü taraf firmaları belirlemek amacıyla görüşmelerin yapılması,

      Ürün ve/veya hizmet alım süreçlerinin yürütülmesi,

      İhtiyaçlarınız ve talepleriniz doğrultusunda ürün ve hizmetlerimizin güncellenmesi, özelleştirilmesi ve geliştirilmesi,

      Ürün ve hizmetlerimizdeki problemlerin çözülmesi, hata, sorun ve bugların tespit edilmesi, bunların giderilmesi ve kullanıcılarımıza daha iyi bir deneyimin sunulması, 

      Müşterilerimizin talebi üzerine ürün ve hizmetlerimiz hakkında size gerekli eğitimlerin ve bilgilendirmelerin verilebilmesi, programlarımızın nasıl kullanılacağının izah edilmesi,

      Müşterilerimizin talebi üzerine ücretli eğitimlerin verilmesi,

      Müşteri ilişkileri süreçlerinin yürütülmesi, 

      Çağrı merkezi ve uzaktan destek hizmetlerinin sağlanması,

      İnternet sitelerimizde ziyaretçilerimizin tecrübesini iyileştirmek, talep ve sorunları tespit etmek ve aramalarını hızlı sonuçlandırmak amacıyla çerezlerin yönetilmesi (Detaylı bilgi için Çerez Politikamıza bakabilirsiniz.)

      Ticari faaliyetlerimizi yürütmeye devam etmek amacıyla iletişim bilgilerinizin güncellenmesi ve bu güncel bilgilerinizin ilgili kurumlarımız, topluluk şirketlerimiz, yüklenicilerimiz ve/veya tedarikçilerimize bildirilmesi,

      Satış veya destek hizmetlerine gelen anahtar teslim talebinin gerçekleştirilmesi,

      İş süreçlerinizi analiz ederek ürün ve hizmetlerimizin süreçlerinize uygun hale getirilmesi ve önerileriniz, istekleriniz ya da raporlarımız doğrultusunda iyileştirilmesi, tarafınızca yapılan herhangi bir şikayetin incelenmesi ve yanıtlanması,

      Yanlış ödeme yapanlara ödemenin iadesi işlemlerinin yürütülmesi ve bu iadelerin Peoplesay tarafından görüntülenmesi, 

      Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,

      Tahsilat takibinin yapılması,

      Kullanıcılarımızın deneyimlerinin iyileştirilmesi, 

      Sosyal medya ve kurumsal iletişim süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,

      Pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi,

      Yeni ürün veya hizmetlerimiz, mevcut ürün veya hizmetlerimizdeki değişiklikler ile kampanyalarımız ve promosyonlarımız hakkında sizlerin bilgilendirilmesi,

      Üçüncü kişilerin Peoplesay uygulamalarına davet edilmesi, 

      Müşterilerimizin kendi müşterileri adına hesap açabilmesi,

      Potansiyel ve mevcut müşterilerimize e-bülten gönderilmesi, 

      İnternet sitemiz üzerinden bilgi talep eden kişilere gerekli bilgilendirmelerin yapılması,

      e-Fatura, e-arşiv, e-irsaliye, e-müstahsil, e-ihracat, e-serbest meslek makbuzu gibi e-belge başvurularının alınması,

      Müşterilerimizin cari kart açabilmesi, Peoplesay hesabını açabilmesi ve mevcut kaydını güncelleyebilmesi, e-fatura hesabı açabilmesi,

      Herhangi bir problem olması durumunda müşteri hesabının takibinin yapılabilmesi,

      İş ortağı firmalar üzerinden belirli süreli çalışan temin edilmesi, 

      İş ortağı memnuniyetinin sorgulanması,

      İş faaliyetlerimizin yönetilmesi, yürütülmesi ve denetlenmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, 

      Yazılımlarımızın ve sistemlerimizin güvenliğinin sağlanması ve bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, 

      Etkinlik ve organizasyonların düzenlenmesi, 

      Yasal mevzuatlara uyum sağlanması ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi.

3. Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemimiz

Kişisel verilerinizi, aşağıda belirtilen otomatik ve otomatik olmayan kanallar üzerinden topluyoruz:

      E-posta, SMS, kartvizitler,

      Telefon, Faks,

      Fiziki form,

      İnternet sitemiz,

      Uzaktan erişim sağlayan platformlar,

      Posta, kargo ya da kurye hizmetleri,

      Yüz yüze görüşmeler,

      Diğer fiziki ve elektronik ortamlar.

4. İşlemeye Yönelik Hukuki Sebeplerimiz

Kişisel verileriniz; KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen kanunlarda açıkça öngörülmesi, Şirket ile aranızdaki sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması, Şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması, Şirketin hakkını tesis etmesi, savunması ve koruması için zorunlu olması, Şirketin meşru menfaatini yerine getirmesi için zorunlu olması ve açık rızanızın bulunması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

Özel nitelikli kişisel verileriniz; KVKK’nın 6. maddesinde belirtilen ilgili kişinin açık rızasının bulunması, kanunlarda öngörülmesi, sağlığa ilişkin veriler için sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

5. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak bazı kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar da dahil olmak üzere; 

      destek, pazarlama, satış, ürün geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi bakımından yurt içindeki ve yurt dışındaki iş ortaklarımıza, 

      e-fatura hizmetlerinin verilmesi bakımından tedarikçilerimize, 

      hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi ve adli veya idari mercilerden gelen talepler ve denetimler kapsamında bilgi talep edilmesi ve oluşabilecek uyuşmazlıklarda gerekli hukuki aksiyonların alınması bakımından yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, 

      satış faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi bakımından topluluk şirketlerimize, 

      hissedarlarımıza, 

      hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi ve adli veya idari mercilerden gelen talepler ve denetimler kapsamında bilgi talep edilmesi ve oluşabilecek uyuşmazlıklarda gerekli hukuki aksiyonların alınması bakımından hukuken yetkili gerçek veya özel hukuk tüzel kişilere aktarılabilecektir. 

6. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinize ilişkin aşağıdaki haklara sahipsiniz:

      Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

      Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

      Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

      Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

      Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

      6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

      İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

      Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme.

Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi internet sitemizdeki İlgili Kişi Başvuru Formu üzerinden gönderebilirsiniz. Başvurunuz ücretsiz olarak yerine getirilecektir. Ancak talep edilen işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretler başvurandan talep edilecektir.

 

 

whatsappdestek